Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zaleca się wprowadzenie następujących zachowań zapobiegających powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym:
  • wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań,
  • wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;
  • racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystanie obu stron kartki,
  • korzystanie z elektronicznego przesyłu danych i poczty,
  • tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom,
  • kupowanie baterii nadających się do ładowania (akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych,
  • unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
  • zakup i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,
  • przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów do ponownego użycia,
  • wybieranie produktów trwałych,
  • czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich,
  • kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.