Odbiór odpadów komunalnych - marzec grudzień 2020

Rodzaj odpadu Marzec [Mg] Kwiecień [Mg] Maj [Mg] Czerwiec [Mg] Lipiec [mg] Sierpień [Mg] Wrzesień [Mg] Październik [Mg] Listopad [Mg] Grudzień [mg]
Zmieszane 143,560 143,860 132,200 143,580 162,060 156,100 159,880 147,900 149,24 172,820
Towrzywa sztuczne 17,355 21,710 17,580 23,16 26,940 20,460 16,240 16,560 17,42 10,780
Bioodpady 11,030 43,570 53,810 89,500 96,870 86,400 82,790 64,940 33,92 8,440
Szkło 14,330 13,850 21,250 22,880 12,170 21,992 18,820 13,990 16,26 7,560
Wielkogabarytowe 20,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,650 0,000 0,00 0,000
Elektrośmieci 4,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,360 0,000 0,00 0,000
Papier 9,310 7,900 7,980 9,660 12,660 11,460 7,260 8,260 9,70 8,380
Opony 11,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,750 0,000 0,00 0,000