Czysty Lubaczów – dbamy o czystość

harmonogram odbioru odpadów

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów w bieżącym roku.

Zasady segregacji odpadów

Sprawdź jak segregować odpady.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste powietrze”

G

Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów

q

Obowiązek utrzymania czystości i porządku

h

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Statystyki odbioru i zagospodarowania odpadów

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Terminy płatności za odbiór odpadów

Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady

t

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

k

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne