Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów

 

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zaleca się wprowadzenie następujących zachowań zapobiegających powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym:
 • wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;
 • racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystanie obu stron kartki,
 • korzystanie z elektronicznego przesyłu danych i poczty,
 • tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów czytelnikom,
 • kupowanie baterii nadających się do ładowania (akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych,
 • unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
 • zakup i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić,
 • przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów do ponownego użycia,
 • wybieranie produktów trwałych,
 • czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich,
 • kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.