Zasady segregacji odpadów

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” wprowadza obowiązek segregacji odpadów. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
Od 1 lipca 2017 roku wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane.
 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów będący załącznikiem uchwały 197/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie, z dnia 19 grudnia 2019 r. szczegółowo określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

 

TWORZYWO SZTUCZNE I METALE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
nakrętki
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości
opakowania po kosmetykach
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

   butelek i pojemników z zawartością
   plastikowych zabawek
   opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
   opakowań po olejach silnikowych
   części samochodowych
   zużytych baterii i akumulatorów
   puszek i pojemników po farbach i lakierach
   zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

     

     

    PAPIER
    Należy wrzucać Nie należy wrzucać

     opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
     katalogi, ulotki, prospekty
     gazety i czasopisma
     papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
     zeszyty i książki
     papier pakowy
     torby i worki papierowe

       ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
       papieru lakierowanego i powleczonego folią
       papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
       kartonów po mleku i napojach
       papierowych worków po nawozach
       papierowych worków po materiałach budowlanych
       tapet
       pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
       zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
       zatłuszczonych naczyń jednorazowych
       ubrań

         

         

        SZKŁO
        Należy wrzucać Nie należy wrzucać

         butelki i słoiki po napojach i żywności
         (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
         szklane opakowania po kosmetykach
         (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

           ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
           szkła okularowego
           szkła żaroodpornego
           zniczy z zawartością wosku
           żarówek i świetlówek
           reflektorów
           opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
           luster
           szyb okiennych i zbrojonych
           monitorów i lamp telewizyjnych
           termometrów i strzykawek

            ODPADY BIODEGRADOWALNE
            Należy wrzucać Nie należy wrzucać

             odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
             skoszoną trawę, liście, kwiaty
             trociny i korę drzew
             niezaimpregnowane drewno
             gałęzie drzew i krzewów
             resztki jedzenia

               kości zwierząt
               oleju jadalnego
               odchodów zwierząt
               popiołu z węgla kamiennego
               leków
               drewna impregnowanego
               płyt wiórowych i pilśniowych MDF
               ziemi i kamieni
               innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

                ODPADY ZMIESZANE
                 

                 

                Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

                Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.
                Zgnieć plastikowe butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, wato zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.
                Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.
                Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.