Stawki i opłaty

 

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od marca 2021 r. zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od 1 mieszkańca nieruchomości zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 36,00 PLN
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od 1 mieszkańca nieruchomości zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 28,00 PLN
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za niewypełnienie obowiązku selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 72,00 PLN

 

 

Uchwała Nr 291/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady

Miesięczna ulga od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zdeklarowanego kompostownika od 1 mieszkańca nieruchomości zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 8,00 PLN

eNależności

Wszystkie zobowiązania podatkowe oraz opłatę za odbiór odpadów komunalnych można opłacić korzystając z serwisu eNaleznosci.lubaczow.pl

Aby zarejestrować się w serwisie eNaleznosci.lubaczow.pl i w pełni korzystać z jego możliwości konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.