Spółkę powołała do życia
UCHWAŁA NR 117/XI/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 30 lipca 2019 r.w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą

„CZYSTY LUBACZÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”